Tục lệ Tục kiêng kỵ ngày Tết

Kiêng (hay kiêng kỵ) là những điều không được làm. Trong những ngày Tết, những điều gì xấu đều phải kiêng. Sau đây là một số điều thường được kiêng:

– Quét nhà, đổ rác (vì sợ quét, đổ đi những điều may mắn)

– Nói những điều tục tĩu

– Mặc quần áo trắng (sợ có tang)

– Nói tới những chuyện chết chóc, nói những điều xui xẻo

 

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>