Trò chơi Tổ tôm điếm truyền thống

Tên gọi của trò chơi được đọc chệch ra từ chữ “Tụ tam” nghĩa là hội tụ của ba hàng Văn, Vạn và Sách (là ba “chất” của bài Tổ Tôm, tương tự như Cơ, Rô, Bích, Nhép trong bài Tây).

[​IMG]
120 quân bài Tổ tôm.


Bài Tổ tôm có 120 quân, gồm có 3 hàng Vạn, Văn, Sách. Các hàng quân này được viết bằng chữ Nho và cách nhận biết 3 hàng quân này theo câu “Vạn vuông, Văn chéo, Sách loằng ngoằng”. Bên phải các quân bài có chữ số từ Nhất đến Cửu.

Trong khi chơi, mỗi điếm cử ra một người chia và phát bài, một trung quân giám sát, trọng tài điều khiển thi đấu công bằng, giữ đúng luật. Khi đánh và bốc bài sẽ phải thông qua người giao bài và trọng tài chia bài thực hiện.

[​IMG]

Người chơi ở các điếm chơi điều khiển bằng tiếng trống. Khi điếm có cái đánh cây bài đầu tiên thì trọng tài giao bài đọc câu lục bát như ngâm Kiều quân bài đánh, điếm theo vần cánh căn cứ vào bài của mình có quyền ăn hoặc không ăn cây bài đó, ăn thì đánh trống (tùng), không ăn thì gõ vào tang trống (cắc). Nếu ăn thì báo trọng tài biết còn không ăn thì xin bốc tiếp bài.

[​IMG]

Tổ tôm điếm ngoài là một trò chơi mang tính giải trí, trí tuệ còn hàm chứa cả chất văn nghệ bởi sự vận dụng, huy động của lượng từ ngữ bằng thơ, ca dao, hò vè, khúc hát…với nội dung rất phong phú. Tuy nhiên, do luật chơi khá khó, nhiều nước biến hóa, nên tổ tôm điếm thường được nam giới, người già chơi, phụ nữ ít chơi.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>