Trò chơi Ghép tranh gia đình

Tết đến chính là cơ hội để cả nhà sum vầy hạnh phúc bên nhau và những trò chơi cần sự hợp sức của cả nhà sẽ để lại kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu năm mới đó.

Bạn hãy thử in tấm hình gia đình thành bức tranh ghép khổ lớn khoảng 1.000 mảnh ghép (hoặc 3.000 mảnh để tăng mức độ khó khăn cho gia đình). Sau đó, cùng cả gia đình hợp sức ghép thành bức tranh hoàn chỉnh.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>