Trò chơi Chơi cờ người (cờ tướng người)

Đây là thú chơi tao nhã, trí tuệ của nhiều người vào dịp Tết. Trò chơi này gồm 32 quân cờ chia thành 2 phe (16 quân đỏ và 16 quân đen), bày quân xong là cuộc đấu trí bắt đầu. Cờ người cũng là cờ tướng nhưng quân cờ là người thật, chơi trên sân bãi, 16 nam áo đỏ, 16 nữ mặc áo đen đeo biển (tên quân cờ) trước ngực, đứng vào vị trí.

[​IMG]


Hai tướng (Tướng Ông, Tướng Bà) mặc đẹp và có 2 cờ đuôi nheo cắm chéo sau lưng – ám chỉ được che lọng. Gặp buổi trời nắng, mỗi quân cờ được một người che ô, đứng bên và đi theo mỗi lần quân chuyển.

Khi đi một nước, đấu thủ (có tiếng trống khẩu) gõ một tiếng. Người chạy cờ nghe lệnh và chuyển quân. Quanh sân, hàng trong thì khán giả ngồi, hàng ngoài đứng, chăm chú thưởng thức ván cờ và bàn tán râm ran.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>