dê tài lộc

Quà tết Kỳ Linh Ất Mùi: Tượng Dê mạ vàng phát tài phát lộc H014G

3,830,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê trên mặt trăng lớn, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 23cm x 47cm + Khối lượng: 5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Quà tết Kỳ Linh Ất Mùi: Tượng Dê mạ vàng trên như ý tụ bảo H034G

3,990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê như ý tụ bảo, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 21cm x 52cm + Khối lượng: 5.6kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Quà tết Kỳ Linh Ất Mùi: Tượng Dê mạ vàng trên nguyên bảo vàng may mắn H013G

4,790,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê nguyên bảo vàng lớn, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 18cm x 54cm + Khối lượng: 4.7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Quà tết Kỳ Linh Ất Mùi: Tượng Tam dương mạ vàng khai nguyệt đỏ H038G

3,660,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) khai nguyệt đỏ, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 14cm x 37cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ

Quà tết Kỳ Linh Ất Mùi: Tượng Dê vàng bên như ý phú quý H060G

1,368,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng trên gậy như ý, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 9.5cm x 24cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Quà tết Kỳ Linh Ất Mùi: Tượng Tam dương mạ vàng thăng tiến H095G

4,680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) trên núi vàng, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 40cm x 20cm x 50cm + Khối lượng: 4.7kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn